สายธารวัฒนธรรมอาหารชาววัง ตำรับอาหารภาคกลาง
หน้าแรก / ตำรับอาหารไทย 4 ภาค / สายธารวัฒนธรรมอาหารชาววัง / กาพย์เห่ชมเครื่องคาว - หวาน / มัสมั่น

กาพย์เห่ชมเครื่องคาว - หวาน
  บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2

มัสมั่นแกงแก้วตา      หอมยี่หร่ารสร้อนแรง

ชายใดได้กลิ่นแกง      แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา


        แกงมั่สมั่น สันนิษฐานว่ามาจาก “ ต้นเครื่องชาวอินเดีย ” คณะทูตชาวเปอร์เชียได้บันทึกไว้ว่า “ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ” เป็นเจ้าไทยองค์เดียวที่เสวยอาหารแขกมันๆ ได้ แม้หลังจากขึ้นครองราชย์สมเด็จพระนารายณ์ก็ยังคงมีพ่อครัวซึ่งเป็นแขกอินเดีย ทำหน้าที่เป็นต้นเครื่องถวายอาหารอินเดียให้เสวยเป็นครั้งคราว
        แกงมัสมั่น เป็นตำรับอาหารที่ผสมผสานระหว่างครัวอินเดีย กับ ครัวไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกใช้เครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงอย่างชาญฉลาด แกงมัสมั่น ถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของครัวสกุล “ บุนนาค ” ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเฉกอะหมัด พ่อครัวเปอร์เชียที่รับราชการในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แม้เดิมจะนับถือศาสนาอิสลามนิกายซีอะห์ (หรือที่คนไทยสมัยก่อน เรียกว่า “ แขกเจ้าเซ็น ” ต่อมาลูกหลานสกุลบุนนาค เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได้ดัดแปลงอาหารไทยมุสลิมออกมามากมายหลายชนิด โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้นมสด หรือ นมเปรี้ยว มาเป็น กะทิ ซึ่งมีมัสมั่นก็เป็นอาหารที่ถูกปรุงจนถูกลิ้นคนไทย และกลายเป็นอาหารไทย )

 
หน้าแรก | สารอธิการบดี | ความเป็นมาบุคลากร | โครงสร้างการบริหาร | ติดต่อผู้จัดทำ